Kontakt

Adresa:
Materská škola, Stavbárska 4, 010 01 Žilina

Telefónne číslo:
041/724 63 83

Školská jedáleň:
0911 491 256

Email:
msborik@centrum.sk

Riaditeľka:
Mgr. Daniela Cehlárová

IČO:
37905074

Kontaktný formulár