Pokyny pre rodičov k nástupu detí do MŠ

  • do MŠ prichádza s dieťaťom prvé dva týždne iba jeden z rodičov – nie obidvaja naraz + nie starí rodičia
  • pri vstupe použiť dezinfekciu, nasadiť si rúško a použiť vlastné návleky
  • v šatni sa zdržať max. 10 minút
  • zberná trieda (ráno od 6:30-7:00 a popoludní od 16:00 – 16:30) je pre rodičov, ktorí to nutne potrebujú a preto prosíme rodičov, ktorí môžu aby dieťa do MŠ priviedli o 7:15, ak to nie je možné dieťa vstupuje do triedy s rúškom
  • v rámci COVID -19 opatrení si deti nemôžu priniesť vlastné hračky do MŠ
  • v prvý deň rodič odovzdá vyplnení dotazník a vyhlásenie o bezinfekčnosti (nachádza sa na stránke MŠ s názvom OZNAM- tlačivá)
  • pitný režim – každé dieťa si prinesie vlastnú a podpísanú fľašku z hygienických dôvodov

Tieto nariadenia platia od 2.9. – 20.9.2020

 26. augusta 2020