Poďakovanie

Ďakujeme sponzorovi HELIOS s.r.o. a pani Majdánovej za dodanie prostriedkov na obnovu nášho školského dvora a rodičom ďakujeme za ich čas a pomoc pri jeho skrášľovaní.

 26. augusta 2020