Informácie pre rodičov

Dochádzka detí do materskej školy. Naša materská škola je v prevádzke od 6.30 -16.30 hod. Od 6.30 – 7.00 hod – sa deti schádzajú v III. triede, od 7.00 sa otvára I. trieda. Deti, ktoré rodič privedie do zbernej triedy si p. učiteľka prevedie do svojej triedy. Od 16.00 hod sa deti opäť spájajú v zbernej triede.Prosíme rodičov priviesť deti do MŠ najneskôr do 8.00 hod. Doprajte Vášmu dieťatku, aby sa pohralo s kamarátmi.O prevzatí dieťaťa inou osobou informujte učiteľky v triede písomne, formou splnomocnenia. Pri dlhšej neprítomnosti ako 3 dní pri opätovnom nástupe dieťaťa do materskej školy predloží zákonný zástupca dieťaťa písomné Vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia ( tlačivo na nástenke).Hračky z domuDo materskej školy sa nesmú nosiť hračky – COVID – 19. Oblečenie – Deti by mali chodiť do MŠ primerane oblečené pre pobyt vnútri MŠ, ako aj na pobyt vonku vzhľadom na počasie. Prosíme rodičov, aby deti nosili odev, v ktorom sa budú cítiť nielen pohodlne, ale i budú schopné sa samy obliecť a vyzliecť, aby sme spoločne v maximálnej miere podporovali ich samostatnosť. Nezabúdajte, že pri činnostiach v materskej škole sa deti môžu občas aj zašpiniť, prispôsobte tomu, prosím, oblečenie dieťaťa, aby sme sa vyhli zbytočným konfliktom.Do skrinky dajte náhradné oblečenie ( spodné nohavičky, slipy, ponožky, pančuchy, tepláky) pre prípad znečistenia dieťaťa.Všetky veci ( aj papučky), ktoré dieťa v MŠ má označte menom dieťaťa. Hlavne pyžamká – vyhneme sa tým zámene vecí. V malej triede poprosíme rodičov doniesť podložku na lehátko pod plachtu.

Školné sa platí mesačne v sume 20€ do 10 dňa v mesiace p. učiteľkám na triede.Odhlasovanie dieťaťa zo stravy: Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi zákonný zástupca 24 hod vopred – do 13.00hod, po nedeli alebo sviatku do 7.30 hod. – telefonicky alebo osobne v MŠ na tel. čísle školskej jedálne 0911 491 256 ( neposielať SMS správy ). Poštové poukážky za stravu prosíme uhrádzať do 26. v mesiaci. Vždy informujte o prípadných zmenách – hlavne telefónnych číslach.

 26. augusta 2020