ROZHODNUTIE

Minister školstva , vedy, výskumu a športu podľa §150 ods. 8 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení neskorších predpisov rozhoduje takto :

Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia                vo všetkých školách v termínoch 30.októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.

Riaditeľstvo Materskej školy Stavbárska 4 v Žiline, oznamuje rodičom, že prevádzka našej materskej školy bude prerušená    

 v piatok 30.10.2020 a v pondelok 2.11.2020.

                                    a

 v piatok 6.11.2020 a v pondelok 9.11.2020.

                                                                           Daniela Cehlárová

                                                                                              Riaditeľka MŠ

 26. októbra 2020
 20. októbra 2020

Poďakovanie za 2%

Ďakujeme rodičom za ich 2% z dane. Vďaka vám sa podarilo našej MŠ vyzbierať 1596,54 eur.

 26. augusta 2020

Pokyny pre rodičov k nástupu detí do MŠ

  • do MŠ prichádza s dieťaťom prvé dva týždne iba jeden z rodičov – nie obidvaja naraz + nie starí rodičia
  • pri vstupe použiť dezinfekciu, nasadiť si rúško a použiť vlastné návleky
  • v šatni sa zdržať max. 10 minút
  • zberná trieda (ráno od 6:30-7:00 a popoludní od 16:00 – 16:30) je pre rodičov, ktorí to nutne potrebujú a preto prosíme rodičov, ktorí môžu aby dieťa do MŠ priviedli o 7:15, ak to nie je možné dieťa vstupuje do triedy s rúškom
  • v rámci COVID -19 opatrení si deti nemôžu priniesť vlastné hračky do MŠ
  • v prvý deň rodič odovzdá vyplnení dotazník a vyhlásenie o bezinfekčnosti (nachádza sa na stránke MŠ s názvom OZNAM- tlačivá)
  • pitný režim – každé dieťa si prinesie vlastnú a podpísanú fľašku z hygienických dôvodov

Tieto nariadenia platia od 2.9. – 20.9.2020

Poďakovanie

Ďakujeme sponzorovi HELIOS s.r.o. a pani Majdánovej za dodanie prostriedkov na obnovu nášho školského dvora a rodičom ďakujeme za ich čas a pomoc pri jeho skrášľovaní.

Informácie pre rodičov

Dochádzka detí do materskej školy. Naša materská škola je v prevádzke od 6.30 -16.30 hod. Od 6.30 – 7.00 hod – sa deti schádzajú v III. triede, od 7.00 sa otvára I. trieda. Deti, ktoré rodič privedie do zbernej triedy si p. učiteľka prevedie do svojej triedy. Od 16.00 hod sa deti opäť spájajú v zbernej triede.Prosíme rodičov priviesť deti do MŠ najneskôr do 8.00 hod. Doprajte Vášmu dieťatku, aby sa pohralo s kamarátmi.O prevzatí dieťaťa inou osobou informujte učiteľky v triede písomne, formou splnomocnenia. Pri dlhšej neprítomnosti ako 3 dní pri opätovnom nástupe dieťaťa do materskej školy predloží zákonný zástupca dieťaťa písomné Vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia ( tlačivo na nástenke).Hračky z domuDo materskej školy sa nesmú nosiť hračky – COVID – 19. Oblečenie – Deti by mali chodiť do MŠ primerane oblečené pre pobyt vnútri MŠ, ako aj na pobyt vonku vzhľadom na počasie. Prosíme rodičov, aby deti nosili odev, v ktorom sa budú cítiť nielen pohodlne, ale i budú schopné sa samy obliecť a vyzliecť, aby sme spoločne v maximálnej miere podporovali ich samostatnosť. Nezabúdajte, že pri činnostiach v materskej škole sa deti môžu občas aj zašpiniť, prispôsobte tomu, prosím, oblečenie dieťaťa, aby sme sa vyhli zbytočným konfliktom.Do skrinky dajte náhradné oblečenie ( spodné nohavičky, slipy, ponožky, pančuchy, tepláky) pre prípad znečistenia dieťaťa.Všetky veci ( aj papučky), ktoré dieťa v MŠ má označte menom dieťaťa. Hlavne pyžamká – vyhneme sa tým zámene vecí. V malej triede poprosíme rodičov doniesť podložku na lehátko pod plachtu.

Školné sa platí mesačne v sume 20€ do 10 dňa v mesiace p. učiteľkám na triede.Odhlasovanie dieťaťa zo stravy: Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi zákonný zástupca 24 hod vopred – do 13.00hod, po nedeli alebo sviatku do 7.30 hod. – telefonicky alebo osobne v MŠ na tel. čísle školskej jedálne 0911 491 256 ( neposielať SMS správy ). Poštové poukážky za stravu prosíme uhrádzať do 26. v mesiaci. Vždy informujte o prípadných zmenách – hlavne telefónnych číslach.

Oznam

Prosíme rodičov, ktorí majú čas a mohli by prísť dňa 12.8 a 13.8.2020 od 14.00hod pomôcť spríjemniť prostredie svojich detí. Budú sa ošetrovať hracie prvky na školskom dvore a tiež natierať plot. Za pomoc ďakujeme. Telefón na pani riaditeľku, ktorá tam v tom čase bude 0908 245 964

 9. augusta 2020

OZNAM

Žiadame rodičov aby si prišli pre rozhodnutie o prijatí dieťaťa do Materskej školy (do 1.7. 2020). Ďakujeme

 29. júna 2020